Välkommen till Ängens Lantbruk

Ängen är ett litet skärgårdshemman i Sankt Anna skärgård.

Gården omfattar 85 hektar åker varav 10 är ägd och 75 är arrenderad. Dessutom finns 85 hektar bete. Gården har varit ekologisk de senaste 10 åren, och KRAV-ansluten de senaste 4 åren.

Vi föder upp ca 85 djur till slakt varje år. Djuren är kvigor av olika köttrastyper. Allt foder produceras på gården, och djuren går ute från Maj till September.

Förutom djuren produceras en del spannmål på gården. Vi utför också en del entreprenadverksamhet, samt uthyrning av maskiner.